7 jul 2019

Lademuligheter for elbiler på parkeringsplasser i borettslagets garasjeanlegg

Mulighet for lading av elbiler på parkeringsplasser.

Styret har nå inngått avtale med OBOS Prosjekt AS om at de skal lede et prosjekt for installering av elbilladere på parkeringsplassene. Juli er feriemåned i OBOS Prosjekt, så skal det være diverse befaringer, anbud skal utarbeides og vurderes, søknad om støtte fra Oslo kommune må behandles, kontrakt med entreprenør inngås osv. Når kontrakt er inngått vil vi vite mer om når ladestasjonen vil være på plass, samt kostnadsbeløp for den enkelte parkeringsplasseier som ønsker muligheten for elbillading.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi vet noe, men – vi er altså i gang med dette prosjektet.